.ב"ה

לחצו על הקישור להתחבר למחשב בהתאם למספר שקיבלתם מהמורה.

 

מחשב 200 לחץ כאן

 

מחשב 201 לחץ כאן

 

מחשב 202 לחץ כאן

 

מחשב 203 לחץ כאן

 

מחשב 204 לחץ כאן

 

מחשב 205 לחץ כאן

 

מחשב 206 לחץ כאן

 

מחשב 207 לחץ כאן

 

מחשב 208 לחץ כאן

 

מחשב 209 לחץ כאן

 

מחשב 210 לחץ כאן

 

מחשב 211 לחץ כאן

 

מחשב 212 לחץ כאן


מחשב 301 לחץ כאן

 

מחשב 302 לחץ כאן

 

מחשב 303 לחץ כאן

 

מחשב 304 לחץ כאן

 

מחשב 305 לחץ כאן

 

מחשב 306 לחץ כאן

 

מחשב 307 לחץ כאן

 

מחשב 308 לחץ כאן

 

מחשב 309 לחץ כאן

 

מחשב 310 לחץ כאן

 

מחשב 311 לחץ כאן

 

מחשב 312 לחץ כאן