עם ראש עירית לייקווד בחנוכת הבית

 

 

הרב משה קלצקין בביקור במכון