הטופס המאובטח מאוחסן בחברת GoDaddy, אישור אבטחה ע"י חברת godaddy.com, לבדיקת אבטחה לחץ על הסמל למטה


SSL Certificates

מנציחים את ר' אריה ז"ל

ר' אריה ברנשטיין ז"ל השקיע את כל כוחו ומרצו בלימוד קריאה עם ילדי ישראל

המשפחה נכחדה כליל, אך זכרה לא ימוש מאיתנו.

תלמידי מכון יד אריה ימשיכו את מורשתה.

שם*
כתובת
טלפון
דוא"ל*
ברצוני לתרום*
הנצחה במכון $6000
נר זיכרון למשפחה $1000
מחשב $600
חסות על ילד $400
ציוד $160
אחר
בעל הכרטיס*
תעודת זהות
סוג כרטיס*
מספר כרטיס*
תוקף* /
3 ספרות
תשלומים
הערות

מכון יד אריה ע"ש ר' אריה ברנשטיין ז"ל

מודה לכם על תרומתכם הנכבדה

יה"ר שתזכו לשפע רב וכל טוב

שם
טלפון