תלמידים מספרים על המכון

הראיון האחרון של ר' אריה ברנשטיין ז"ל, עם תלמיד במכון