מנהל המכון הרב אפרים שבדרון בהרצאה 

-
-
-

מנהל המכון בעיר לייקוד הרב הרשל וועבר בהרצאה בעיר לייקוד