כתובת ופרטי סניף בית שמש:

רחוב הרצוג 33

טלפון: 02-5370728 (שלוחה 1)י

מייל: br5370726@gmail.com

חנוכת הבית בסניף בית שמש